Potionhost | Privacy
Minecraft island Minecraft island Minecraft island Minecraft island

Dataansvarlig

Opdateret 26-08-2020

Potionhost [email protected]

Formål for personoplysninger hos potionhost

Vi bruger dine personoplysninger som et led af kunderelation og for og kunne tilbyde dig din ønskede service/server

Behandling af personoplysninger

Almindelige personoplysninger: Vi opbevare kun adresse, navn, ip-adresse, kontaktoplysninger og så en krypteret version af dit password

Behandlingsgrundlag

for og kunne opfylde vores service/server aftale med dig for og kunne overholde den aktule lovgivning for den kan følge en tilstrækkelig legitim interesse hvis vi har fået dit samtykke til og behandle oplysninger

Opbevaring af personoplysninger sker således

de oplysninger vi indsamler i forbindelse med kunden / samarbejder bliver opbevaret elektronisk, i begranset tilfæd fysisk dine oplysinger bliver opvevaret sikker og fortroligt. det er kun personer med sagligt behov som har adgang til dine oplysinger ved opfør af kundens konto hos potionhost, tqger vi stilign til hviken omfang af dine oplyinger der skal slettes, som udgangs pungt ville de blive opbevaret i 5 år efter opsigelse, giver lovgivinigne lov til længer periode så kan det finde sted

Indsamling af oplysninger

Vi indsamler kun oplysninger du har givet til os og fra socialemedier

Videregivelse af dine personoplysninger

vi kan videregive dine personoplysninger til 3.part som består af administration, fx lønadministration, bogholderi, betalingssystemer, hosting af it-systemer m.v. således også videregivelse til offentlig myndigheder i det omfang vi er forpligtet til

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har til enhver tid ret ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid med potionhost Du har til enhver tid ret til at anmode om de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed,(Datatilsynet).Cookies